Konferensprogram 1

Gestaltning - utveckla och bejaka ditt seende.


Tid: 120 minuter med en paus på 10 minuter


Start: Jag presenterar mig och berättar om hur programmet är upplagt och de olika momenten och tidsaxeln.


Bildfilosofi: Vi berättar och diskuterar om vår erfarenhet av bilder och vårt seende. Hur ser vi på vår verklighet, vår närhet och rummet runt oss, både det inre och det yttre. Bildverklighet som färger, former, tecken, omgivningar som byggnadser, natur, djur och människor.


Analysteknik: Som varför och hur vi gör bilder. Både konkret och inre bilder. Till vem riktar sig bilderna. Vilket ansvar har den/de som producerar bilderna. Beskriver bilderna verkligheten eller det man ser inom sig.
Bild/ritteknik: Hur ska vi gestalta det vi ser. Vi arbetar med våra grundformer , bildformat och material. Genomförande: varje deltagare gör minst en bild med hjälp av ritkol ( det mest demokratiska och mest användbara material för att kommunisera och beskriva). Våra motiv är tredimensionella former/objekt som en kvadrat/rektangel, en cirkel/oval boll och en triangel som ska gestaltas från betraktaren horisont.


Övningarna avslutas med gemensam bildanalys av deltagarnas bilder. Det handlar INTE om att skapa ett konstverk utan att förstå och upptäcka sitt eget seende.


Material: En ask ritkol till varje deltagare och vitt A4 papper.


Bildfilosofi
Gestaltning

                           Konferensprogram 2

Konsthistoria från medeltiden till dagens konst


                                                                Tid: 60 minuter


Konsthistoria: En berättande historik om konst utveckling från medeltiden till dagens konst. Här ges olika goda exemplar i bilden på konstens utveckling från denna tid, med komentarer.  

Mona Lisa
Degas ballerina
Frukost i den gröna
Joan Miró


Låter dessa program intressant för din egen konferens eller andra konferensgäster

så kontakta mig för mer information.


 Anders Vardam

                070 2215000   anders@artvardam.se